www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

BEZP?üATNY DOJAZD DO KLIENTA

 

W ramach kursu nasi Lektorzy bezp??atnie doje??d??aj─? do Pa??stwa domu lub miejsca pracy.  Nie ponosz─?c dodatkowych op??at zaoszcz─?dzaj─? Pa??stwo swój czas, a my gwarantujemy najwy??sz─? jako?? prowadzonych zaj─?─?.

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox