www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

 

Oferujemy pomoc o w codziennych czynno??ciach dla osób starszych, które maj─? utrudnione samodzielne egzystowanie.
Nasi pracownicy to osoby odpowiedzialne, z odpowiednimi predyspozycjami do opieki nad osobami starszymi. S─? cierpliwe, troskliwe, pe??ne zrozumienia dla drugiego cz??owieka. Wys??uchaj─? i pociesz─? w trudnych chwilach.

W ramach naszej oferty proponujemy:

Ramy czasowe sprawowania opieki:


CENNIK
Od 15 z??/h Cena uzale??niona jest od stanu psychofizycznego podopiecznego.
 

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox